Penzion pro důchodce Rosice

Veřejné prohlášení organizace

Garantovaná nabídka

Sjednání služeb

Ceník služeb

Vnitřní pravidla po poskytování
pečovatelské služby

Praktický průvodce
pečovatelskou službou

Informační leták pečovatelské služby

Informace pro zájemce o službu

Ke stažení

E-mail


Penzion pro důchodce Rosice

Stránky jsou optimalizovány pro ME 5.0 a vyšší
a rozlišení 1024x768

Financováno Evropskou unií - Národní plán obnovy - MPSV

Nákup nízkoemisních vozidel
pro terénní pečovatelskou službu
Penzionu pro důchodce Rosice,
příspěvkové organizace

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

IROP - Nákup automobilů
pro terénní pečovatelskou službu
Penzionu pro důchodce Rosice,
příspěvkové organizace

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je poskytovatelem
dotace na provoz pečovatelské služby
Penzionu pro důchodce v Rosicích,
příspěvkové organizace.

Město Rosice Město Rosice

Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2025-2026
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2023
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Žádost subjektu údajů podle GDPR -
formulář Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Penzion pro důchodce Rosice

Úhrady úkonů pečovatelské služby platné od 1.1.2024

V souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění a s Vyhláškou 505/2006 Sb.

ÚkonVýše úhrady za úkon
pomoc a podpora při podávání jídla a pití155/135 Kč za hodinu
pomoc při oblékání a svlékání155/135 Kč za hodinu
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostru155/135 Kč za hodinu
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík155/135 Kč za hodinu
pomoc při úkonech osobní hygieny155/135 Kč za hodinu
pomoc při základní péči o vlasy a nehty155/135 Kč za hodinu
pomoc při použití WC155/135 Kč za hodinu
zajištění stravy (oběd z kuchyně penzionu)115 Kč za oběd
donáška jídla (oběda) do bytu v DPS10 Kč za oběd
dovoz jídla (oběda), podle vzdálenosti obce20 až 50 Kč za oběd
pomoc při přípravě jídla a pití155/135 Kč za hodinu
příprava a podání jídla a pití155/135 Kč za hodinu
běžný úklid a údržba domácnosti155/135 Kč za hodinu
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti155/135 Kč za hodinu
donáška vody155/135 Kč za hodinu
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva155/135 Kč za hodinu
běžné nákupy a pochůzky (limit běžného nákupu je 4 kg a 10 položek)155/135 Kč za hodinu
velký nákup (více položek, ošacení, vybavení)160 Kč za úkon
praní a žehlední prádla90 Kč za 1 kg
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři155/135 Kč za hodinu
doprovázení dospělých do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na instituce155/135 Kč za hodinu
základní sociální poradenstvízdarma
individuální plánovánízdarma


Za úkony, jejich jednotkou je čas spotřebovaný k zajištění úkonu, jsou sazby:

155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

Netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Čtečky čárových kódů spolu s programem používaným pečovatelskou službou zaznamenávají čas přesně (bez zaokrouhlování).
Až celková částka faktury za celé fakturační období je zaokrouhlena na celé Kč.

Velký nákup:
Jeden úkon znamená jeden nákup, který unese pečovatelka.
Vybavením domácnosti se rozumí nezbytné vybavení domácnosti, jako je nádobí, malý spotřebič apod.

Ceny dovozů oběda podle vzdálenosti:
Rosice, Zastávka20 Kč za oběd
Babice u Rosic, Tetčice25 Kč za oběd
Zbýšov, Zbraslav, Kratochvilka30 Kč za oběd
Lukovany, Zakřany40 Kč za oběd
Litostrov, Příbram na Moravě, Stanoviště, Vysoké Popovice, Újezd u Rosic, Zálesná Zhoř50 Kč za oběd


Aktualizováno dne 01.01.2024