..
Penzion pro důchodce Rosice

Veřejné prohlášení organizace

Garantovaná nabídka

Sjednání služeb

Ceník služeb

Vnitřní pravidla po poskytování pečovatelské služby

Ke stažení

E-mail


Penzion pro důchodce Rosice

Stránky jsou optimalizovány pro ME 5.0 a vyšší a rozlišení 1024x768

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je poskytovatelem
dotace na provoz pečovatelské služby
Penzionu pro důchodce v Rosicích,
příspěvkové organizace.

Město Rosice Město Rosice

Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2020-2021
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2020
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Žádost subjektu údajů podle GDPR -
formulář Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Penzion pro důchodce Rosice

Úhrady úkonů pečovatelské služby platné od 1.4.2018


Základní činnosti
ÚkonVýše úhrady za úkon
1. Pomoc a podpora při zvládání běžné péče o vlastní osobu 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití130,- Kč / 1 hodina
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek130,- Kč / 1 hodina
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru130,- Kč / 1 hodina
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík130,- Kč / 1 hodina
  
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
Pomoc při úkonech osobní hygieny130,- Kč / 1 hodina
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty130,- Kč / 1 hodina
Pomoc při použití WC130,- Kč / 1 hodina
  
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
Zajištění stravy z kuchyně DPS70,- Kč / 1 oběd
Dovoz jídla (oběda) ve městě Rosice, Zastávka12,- až 15,- Kč / 1 úkon
Dovoz jídla (oběda) do vzdálenějších obcí17,- až 30,- Kč / 1 úkon
Donáška jídla (oběda) do bytu v DPS8,- Kč / 1 úkon
Obsluha v jídelně DPS5,- Kč / 1 úkon
Pomoc při přípravě a podání jídla a pití130,- Kč / 1 hodina
Příprava a podání jídla a pití130,- Kč / 1 hodina
  
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
Běžný úklid a údržba domácnosti130,- Kč / 1 hodina
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. po malování, sezónní ..)130,- Kč / 1 hodina
Donáška vody130,- Kč / 1 hodina
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení130,- Kč / 1 hodina
Běžné nákupy potravin130,- Kč / 1 hodina
Pochůzky, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti130,- Kč / 1 hodina
Praní a žehlení ložního, osobního a ostatního prádla70,- Kč / 1 kg
Vynášení odpadků130,- Kč / 1 hodina
  
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Doprovázení dospělých na úřady, k lékaři, na vycházku a zpět130,- Kč / 1 hodina
Poradenství - (v součinnosti se zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách )zdarma


Pokud poskytováhní úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění (např. cesta ke klientovi) netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Pokud pečovatelka zajišťuje nákupy pro více osob najednou, rozpočítá se čas strávený dobou nákupů počtem jednotlivých osob.

Pokud má uživatel nasmlouvanou službu a bez vážného důvodu není přítomen v domácnosti v dohodnutý čas, je mu služba naúčtována v rozsahu, jako by mu byla provedena.

Pokud má uživatel službu objednánu nepravidelně (dle potřeby), musí se vždy na možnosti a termínu vykonání služby dohodnout s pečovatelkou nejméně 2 dny předem.

Službu, kterou NEMÁ uživatel nasmlouvanou, mu pečovatelka NEMŮŽE poskytnout !