..
Penzion pro důchodce Rosice

Veřejné prohlášení organizace

Garantovaná nabídka

Sjednání služeb

Ceník služeb

Praktický průvodce
pečovatelskou službou

Informační leták pečovatelské služby

Informace pro zájemce o službu

Ke stažení

E-mail


Penzion pro důchodce Rosice

Stránky jsou optimalizovány pro ME 5.0 a vyšší
a rozlišení 1024x768

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

IROP - Nákup automobilů
pro terénní pečovatelskou službu
Penzionu pro důchodce Rosice,
příspěvkové organizace

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je poskytovatelem
dotace na provoz pečovatelské služby
Penzionu pro důchodce v Rosicích,
příspěvkové organizace.

Město Rosice Město Rosice

Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2025-2026
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2023
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Žádost subjektu údajů podle GDPR -
formulář Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Penzion pro důchodce Rosice

Úhrady úkonů pečovatelské služby platné od 1.1.2023

V souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění a s Vyhláškou 505/2006 Sb.

ÚkonVýše úhrady za úkon
pomoc při úkonech osobní hygieny155,-/135,- Kč za hodinu
pomoc při základní péči o vlasy a nehty155,-/135,- Kč za hodinu
pomoc při použití WC155,-/135,- Kč za hodinu
  
zajištění stravy z kuchyně Penzionu pro důchodce Rosice, příspěvkové organizace105,- Kč za oběd
dovoz jídla (oběda) do vzdálenějších obcí20,- až 50,- Kč za oběd
dovoz jídla (oběda) ve městě Rosice, Zastávka20,- Kč za oběd
donáška jídla (oběda) do bytu v DPS10,- Kč / 1 úkon
pomoc při přípravě a podání jídla a pití155,-/135,- Kč za hodinu
běžný úklid a údržba domácnosti155,-/135,- Kč za hodinu
pomoc při zajištění velkého úklidu (čtvrtletní)155,-/135,- Kč za hodinu
donáška vody155,-/135,- Kč za hodinu
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva155,-/135,- Kč za hodinu
vynášení odpadků155,-/135,- Kč za hodinu
  
praní ložního prádla v prádelně pečovatelské služby90,- Kč za 1 kg
praní osobního prádla v prádelně pečovatelské služby90,- Kč za 1 kg
praní ostatního prádla v prádelně pečovatelské služby90,- Kč za 1 kg
  
nákup běžný - potraviny - v nejbližší prodejně (limit běžného nákupu je 4 kg nebo 10 položek)155,-/135,- Kč za hodinu
velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)160,- Kč za úkon
pochůzky a nákupy různého sortimentu zboží155,-/135,- Kč za hodinu
doprovázení (k lékaři, na úřady, apod.)155,-/135,- Kč za hodinu
základní sociální poradenství - (v součinnosti se zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách )zdarma
individuální plánovánízdarma


Za úkony, jejich jednotkou je čas spotřebovaný k zajištění úkonu, jsou sazby:

155,- Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
135,- Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

Netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.