Penzion pro důchodce Rosice

Veřejné prohlášení organizace

Garantovaná nabídka

Sjednání služeb

Ceník služeb

Praktický průvodce
pečovatelskou službou

Informační leták pečovatelské služby

Informace pro zájemce o službu

Ke stažení

E-mail


Penzion pro důchodce Rosice

Stránky jsou optimalizovány pro ME 5.0
a vyšší a rozlišení 1024x768

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

IROP - Nákup automobilů
pro terénní pečovatelskou službu
Penzionu pro důchodce Rosice,
příspěvkové organizace

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je poskytovatelem
dotace na provoz pečovatelské služby
Penzionu pro důchodce v Rosicích,
příspěvkové organizace.

Město Rosice Město Rosice

Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2025-2026
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2023
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Žádost subjektu údajů podle GDPR -
formulář Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Penzion pro důchodce Rosice

Veřejné prohlášení organizace

Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Posláním je poskytovat podporu a pomoc klientům dle jejich potřeb a usnadňovat jim jejich život tak, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovávat si sociální a společenské vazby.

Cíle pečovatelské služby

 • Zajistit poskytování odborných, bezpečných, kvalitních a individuálně zaměřených služeb v souladu s pravidly organizace pracovníky, kteří se průběžně vzdělávají a procházejí pravidelně supervizí
 • Spokojený klient, který žije ve svém přirozeném prostředí navyklým způsobem života s podporou a pomocí pečovatelské služby, rodiny a dalších návazných služeb
 • Podporovat klienta v zachování sociálních a společenských vazeb
 • Pružně reagovat na aktuální potřeby a schopnosti klienta prostřednictvím individuálního plánování
 • Přizpůsobovat provozní dobu dle potřeb klientů
Zásady poskytování pečovatelské služby
 • Rovný nediskriminující přístup, služby jsou poskytovány bez ohledu na společenské postavení uživatele
 • Respektování soukromí, náboženského vyznání, národnosti, barvy pleti, politických názorů a sexuální orientace
 • Respektování práva na přiměřené riziko
 • Zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživatelům
 • Uživatel a poskytovatel jsou rovnocenní partneři
 • Respektujeme svobodné rozhodování uživatele
 • Zajištění ochrany práv a zájmů uživatelů
 • Podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti uživatelů
 • Aktivní komunikace s uživateli, především umění naslouchat
 • Služby jsou plánovány s uživatelem a jsou zaměřeny na jeho potřeby
 • Služba efektivně a kvalitně naplňuje Standardy kvality sociálních služeb a poskytuje ochranu uživatelům zranitelným
 • Zvyšování odbornosti a kvality sociálních služeb - vzdělávání svých zaměstnanců s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti při poskytování sociálních služeb
Služby poskytujeme
Seniorům, osobám s chronickým onemocněním, osobám s tělesným a zdravotním postižením z Rosic a spádových obcí, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby.
To znamená, že mimo pracovní dobu pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní sebeobslužnost sami, nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů, případně jiné sociální služby.

Nemůžeme zajistit poskytování kvalitních služeb
 • Osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobě, která odmítne respektovat základní pravidla, jimiž se pečovatelská služba řídí
 • Osobě, která je odkázána na speciální prostředky komunikace (znaková řeč, hmatová řeč)
Kapacita služby:
 • Naše služba má roční kapacitu 150 klientů
 • Okamžitá kapacita: 8 klientů