Penzion pro důchodce Rosice

Veřejné prohlášení organizace

Garantovaná nabídka

Sjednání služeb

Ceník služeb

Praktický průvodce
pečovatelskou službou

Informační leták pečovatelské služby

Informace pro zájemce o službu

Ke stažení

E-mail


Penzion pro důchodce Rosice

Stránky jsou optimalizovány pro ME 5.0
a vyšší a rozlišení 1024x768

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

IROP - Nákup automobilů
pro terénní pečovatelskou službu
Penzionu pro důchodce Rosice,
příspěvkové organizace

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je poskytovatelem
dotace na provoz pečovatelské služby
Penzionu pro důchodce v Rosicích,
příspěvkové organizace.

Město Rosice Město Rosice

Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2025-2026
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2023
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Žádost subjektu údajů podle GDPR -
formulář Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Penzion pro důchodce Rosice

Garantovaná nabídka péče a pomoci

Pečovatelská služba garantuje poskytnutí péče a pomoci v těchto oblastech:

Osobní hygiena
 • Denní hygiena - péče o ústa, vlasy, oči, uši, ...
 • Mytí a koupání - sprchování, poskytnutí podmínek pro koupání, ...
 • Výkon fyziologické potřeby - pužití WC, výměna inkontinenčních pomůcek, ...
Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Oblékání, svlékání - volba oblečení, obouvání, zouvání, úprava vzhledu, pomoc při nákupu věcí k péči o osobu, ...
Samostatný pohyb
 • Změna polohy - vstávání, sezení, polohovací a fixační pomůcky, přesun na vozík a lůžko, ...
 • Manipulace s předměty - přemísťování předmětů denní potřeby, ...
 • Pohyb ve vlastním prostoru - bezpečný pohyb, otevření dveří, ...
 • Pohyb mimo domácnost - chůze po rovině, schodech, ...
Zajištění stravování
 • Příprava a příjem stravy - příprava jídla a pití, porcování, nákupy, dovoz jídla, ...
Péče o domácnost
 • Udržování domácnosti - úklid domácnosti, nákupy, péče o lůžko, ...
 • Péče o oblečení a boty
 • Udržování tepelného komfortu - zajištění tepla a vody v domácnosti, ...
 • Obsluha spotřebiců - obsluha pračky, trouby, lednice, ...
 • Nakládání s odpady - třídění a odnášení odpadu, ...
Zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • Společenské kontakty - navazování společenských kontaktů a vztahů, ...
 • Orientace - orientace v čase, místě, osobách, ...
 • Komunikace - dopomoc srozumitelně se vyjádřit, ...
 • Využívání veřejných služeb - návštěva pošty, knihovny, divadla, ...
Seberealizace
 • Vzdělávání - doprovod do školy a jiného zařízení, zvládání učiva, ...
 • Pracovní uplatnění - doprovod do zaměstnání, ...
 • Oblíbené činnosti - plánování a naplňování volného času, ...
Péče o zdraví a bezpečí
 • Zdravotní prevence - omezení rizik spojených s onemocněním, ...
 • Zdraví - doprovod k lékaři, zajištění léků, dodržování léčebného režimu, ...
 • Zdravá výživa - znalost potravin, které prospívají nebo škodí, ...
Uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
 • Finanční a majetková oblast - placení úhrad spojených s bydlením, uplatnění nároku na nárokové dávky, opatření k minimalizaci rizik plynoucích z dluhů, ...
 • Základní doklady - zajištění platných osobních dokladů, ...
 • Účast na veřejném životě - uplatnění práv politických, petičních, ...
 • Ochrana práv - ochrana před zneužíváním, poskytnutí kontaktů a zprostředkování pomáhajích subjektů v případě domácího násilí, zneužívání, ...
Podpora rodičovských kompetencí
 • Péče o děti - doprovod do školy, příprava do školy, péče o dítě v domácnosti, předcházení rizikům spojeným s onemocněním, ...