Penzion pro důchodce Rosice

Veřejné prohlášení organizace

Garantovaná nabídka

Sjednání služeb

Ceník služeb

Vnitřní pravidla po poskytování
pečovatelské služby

Praktický průvodce
pečovatelskou službou

Informační leták pečovatelské služby

Informace pro zájemce o službu

Ke stažení

E-mail


Penzion pro důchodce Rosice

Stránky jsou optimalizovány pro ME 5.0
a vyšší a rozlišení 1024x768

Financováno Evropskou unií - Národní plán obnovy - MPSV

Nákup nízkoemisních vozidel
pro terénní pečovatelskou službu
Penzionu pro důchodce Rosice,
příspěvkové organizace

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

IROP - Nákup automobilů
pro terénní pečovatelskou službu
Penzionu pro důchodce Rosice,
příspěvkové organizace

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je poskytovatelem
dotace na provoz pečovatelské služby
Penzionu pro důchodce v Rosicích,
příspěvkové organizace.

Město Rosice Město Rosice

Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2025-2026
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2023
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Žádost subjektu údajů podle GDPR -
formulář Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Penzion pro důchodce Rosice

Pečovatelská služba

Rozpis služeb pečovatelek na tento měsíc.

Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou - vyhodnocení dotazníkového šetření 2023

Pečovatelská služba je dle § 40 zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách tradiční sociální službou, která je jako terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelskou službou jsou zajišťovány jednotlivé úkony v předem dohodnutém časovém úseku, a to zejména v domácnostech osob. Poskytovanými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejných služeb, jako jsou např. úklidové služby, dovoz oběda atd..

Pečovatelská služba pomáhá osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Poskytování pečovatelské služby musí vést k řešení nepříznivé sociální situace, směřuje k podpoře samostatnosti, k sociálnímu začleňování. Poskytování pečovatelské služby má tyto zdroje doplňovat, nemá je však nahrazovat.

Provozní doba:

 • Pondělí - pátek: 06:30 - 21:00 hodin
 • Sobota, neděle, svátek: 06:00 - 21:00 hodin
Kapacita:
 • roční - 150 klientů
 • okamžitá - 8 klientů
Cílová skupina:
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
Věková struktura cílové skupiny:
 • bez omezení věku
Nabídka úkonů pečovatelské služby:
 • Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
  • a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
   • 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
   • 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
   • 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
   • 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
   • 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
   • 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
   • 3. pomoc při použití WC,
  • c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
   • 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
   • 2. dovoz nebo donáška jídla,
   • 3. pomoc při přípravě jídla a pití,
   • 4. příprava a podání jídla a pití;
  • d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
   • 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
   • 2. údržba domácích spotřebičů,
   • 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,
   • 4. donáška vody
   • 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
   • 6. běžné nákupy a pochůzky,
   • 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
   • 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
   • 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
  • e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
   • 1. doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
  • f) základní sociální poradenství